Szczegółowy Opis

System ścian słupowo - ryglowych AF-50 firmy Morad gwarantuje znakomity efekt wizualny i doskonałe zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Elastyczność systemu umożliwia konstruowanie ścian wklęsłych, wypukłych, tworzenie fragmentów narożnych, łamanych w poziomie i w pionie - pozwala więc na wykonanie różnorodnych konstrukcji począwszy od typowej ściany osłonowej, poprzez rozbudowę ściany o dużych płaszczyznach przeszklenia, mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych przestrzennych konstrukcji stalowych.

Dzięki dużym kanałom odwadniającym słupów system doskonale sprawdza się jako konstrukcja dachowa, świetlik dachowy a także ogród zimowy.


Opis Dodatkowy

Kształtowniki posiadają szerokość wizualną 50 mm a w zależności od wymagań statyki dobierany jest słup i rygiel o odpowiedniej głębokości.

Profile słupów i rygli można również dodatkowo wzmocnić poprzez wsunięcie w komorę profilu standardowej rury prostokątnej. Możliwe jest stosowanie wypełnień w zakresie od 1 do 45 mm grubości.

Wysokiej klasy izolacyjność termiczną i akustyczną uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek z EPDM oraz izolatorów z PCV. Profile tłoczone są ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancje wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001.

Wszystkie systemy firmy Morad są wzajemnie kompatybilne, co pozwala na bezproblemowe zestawienie systemów okiennych i drzwiowych w celu stworzenia całościowych rozwiązań, co daje projektantom dużą swobodę projektowania obiektów architektonicznych.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie