Stolarka przeciwpożarowa przegrody ognioodporne

Stolarka przeciwpożarowa i przegrody ognioodporne

W asortymencie przygotowanym przez naszą firmę znaleźć można wysokiej jakości aluminiowe drzwi przeciwpożarowe i przegrody ognioodporne SoEasy. Prezentowana stolarka aluminiowa oparta na konstrukcji WESTA przeznaczona jest do wykonywania zabudów zewnętrznych oraz wewnętrznych, które znajdują zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach komercyjnych.

Jako doświadczony producent drzwi przeciwpożarowych, a także okien i przegród, proponujemy naszym klientom rozwiązania, wyróżniające się wysoką izolacyjnością termiczną oraz dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne. Znajdujące się w naszej ofercie drzwi ppoż. zostały przetestowane w różnych klasach odporności ogniowej (EI30 oraz EI60) i dymoszczelności, dzięki czemu mogą spełniać funkcję przegród ognioodpornych.

Firma DVG oferuje Państwu aluminiowe przegrody i drzwi ognioodporne, które poza swoją izolacyjnością akustyczną i termiczną, posiadają szereg innych zalet, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

  • łatwość montażu,
  • wszechstronne zastosowanie,
  • bardzo dużą trwałość i wytrzymałość,
  • nieograniczoną długość produkowanych ścianek,
  • dowolność w kwestii wykończenia powierzchni (anodowanie, lakierowanie proszkowe, powłoki ozdobne),
  • wysoką estetykę, zgodną z aktualnymi trendami architektonicznymi.

Szczegółowy opis

System WESTA zaprojektowany jest w oparciu o kształtowniki aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej 82 mm z przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym o szerokości 30 mm. W komorach kształtowników aluminiowych oraz w przestrzeniach między kształtownikami  umieszczane są izolacyjne wkłady ognioochronne wykonane z płyt gipsowo- kartonowych typu F, a w drzwiach zewnętrznych w zewnętrznej komorze z płyty Promaxon. Po obwodzie profili stosuje się taśmy pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury.

Profile łączone są w narożach przy pomocy narożników aluminiowych metodą zagniatania lub skręcania. Wolne przestrzenie w narożnikach wypełnione są masą ognioochronną. Do osłony narożników stosuje się gotowe kształtki z płyty Promatect-H.

System WESTA umożliwia stosowanie wypełnień o maksymalnej grubości do 62mm. W drzwiach oraz nadświetlach i doświetlach ze szabliną mogą występować wypełnienia mieszane (szyby oraz warstwowe elementy nieprzezierne).

Klasyfikacja

Drzwi systemu WESTA powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno- budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) i niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej  następującym zakresie:

  • Z uwagi na cechy wytrzymałościowe, drzwi systemu WESTA mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, średnich i ciężkich.
  • Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, drzwi systemu WESTA powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, przy uwzględnieniu klasyfikacji podanych w powyższym opisie technicznym.
  • Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, drzwi systemu WESTA powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganiami określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku.
  • Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, drzwi systemu WESTA powinny być stosowane w środowiskach o kategoriach C1, C2, C3 korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:2001.