Program Czyste Powietrze

Wymień stare okna i drzwi

w ramach Programu Czyste Powietrze

DLA KOGO? ZAKRES WSPARCIA / Na co? KWOTA DOFINANSOWANIA / Ile?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Czym jest Program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski, rządowy program dopłat do termomodernizacji domów jednorodzinnych (wolnostojących, „bliźniaków”, szeregowców lub grupowych, które są już oddane do użytku).  Ich właściciele, decydując się np. na wymianę starych kotłów grzewczych i docieplenie budynków, mogą składać wnioski o dodatkowe wsparcie finansowe. Przez lepszą izolację, uzyskaną dzięki m.in. wymianie okien i drzwi (w tym także tarasowych), budynki stają się bardziej pasywne, co ogranicza utratę energii cieplnej, a tym samym – ogranicza spalanie paliw. Celem programu jest walka ze smogiem.

Na co można uzyskać finansowanie?

W ramach programu, w zależności od poziomu dofinansowania, do wyboru jest jedna z trzech opcji:

  1. Demontaż starego kotła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowej) do ogrzewania (również z CWU); dodatkowo mogą być wykonane / inwestor może m.in. wykonać mikroinstalacje fotowoltaiczne, modernizację systemu wentylacji (na mechaniczną z odzyskiem ciepła) oraz wymienić elementy stolarki otworowej.
  2. Usunięcie nieefektywnego pieca na paliwo stałe, zakup i instalacja innego źródła ogrzewania (w tym CWU), niż określone w opcji 1. lub kotłowni gazowej; także i w tym przypadku właściciel nieruchomości ma prawo do dofinansowania zakupu fotowoltaiki, wentylacji z rekuperacją i wymiany elementów stolarki okiennej.
  3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż).

 

Jak duże wsparcie można uzyskać ?

W Programie Czyste Powietrze można otrzymać:

  • dotację, jeżeli resztę kosztów termomodernizacji pokrywa się ze środków własnych,
  • dotację na częściową spłatę kredytu, jeżeli inwestycję wspiera się kredytem,
  • dotację z prefinansowaniem, czyli dotację, której część lub całość zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy.

Maksymalne kwoty dotacji:

  • do 66.000 zł poziom podstawowy dofinansowania,
  • do 99.000 zł poziom podwyższony dofinansowania z prefinansowaniem,
  • do 135.000 zł najwyższy poziom dofinansowania z prefinansowaniem.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Jakie są terminy?

Program rozpisany jest na lata 2018-2029, a jego całkowity budżet to aż 103 miliardy zł. Aby skorzystać z dotacji rządowych, umowę o dofinansowanie należy podpisać do 31.12.2027. Program potrwa do 30 września 2029 roku.

 

Wybierz okna i drzwi, które spełniają wymogi

Program Czyste Powietrze, poza ochroną środowiska, może także przełożyć się na realne oszczędności. Należy jednak pamiętać, że okna, drzwi i inne elementy podlegające wymianie, muszą spełniać kryteria zapisane w programie, m.in. muszą być nowe oraz posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zachęcamy do kontaktu. Nasi przedstawiciele pomogą w wyborze odpowiedniej stolarki, zgodnej z wymogami Programu Czyste Powietrze.

 

 

Masz Pytania? Zapytaj naszych ekspertów.

KONTAKT Z EKSPERTEM

 

Więcej o Programie Czyste Powietrze przeczytasz na stronie rządowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/